BURBERRY SPORT ICE FOR WOMEN

MPLD78

1,500,000 đ

Hương đầu: Gừng, Quả quýt hồng, Hương nước.
Hương giữa: Tinh dầu lá cam, Hoa kim ngân, Hoa mộc lan.
Hương cuối: Gỗ tuyết tùng Virginia, Cát, Xạ hương.