Chọn danh mục

GIỚI THIỆU VỀ ISHOPPING.WEBSITE

 

5Dshopnet.com-logo

5Dshopnet.com là website thương mại điện tử thành viên của Công ty Cổ Phần CANDID, thành lập từ năm 2015.

 

Website chúng tôi mang đến không đơn thuần là một Website thương mại điện tử bình thường mà là Smartsite, Drop Shipping và Ecosite được kết nối với nhau thành một hệ sinh thái bền vững mong muốn điện tử hóa thương mại.

 

Với người bán hàng, việc tạo một website bán hàng chuyên nghiệp đã đơn giản hơn với mô hình của 5Dshopnet.com.

 

Với người cung cấp hàng hóa, 5Dshopnet.com là giải pháp để tiếp cận sản phẩm, dịch vụ đến hàng nghìn người bán hàng mà không mất chi phí Marketting.

 

5Dshopnet.com - HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG

Facebook
tuyen-cong-tac-vien